Home Milli Savunma Sanayi HERİKKS Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi

HERİKKS Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi

HERİKKS (HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ VE KOMUTA KONTROL SİSTEMİ) taktik sahadaki hava savunma unsurları (Hava Savunma Harekât Merkezleri, Silahlar ve Radarlar) arasında bir bilgisayar ağı kurarak hava savunma faaliyetlerini yöneten bir komuta kontrol sistemidir. HERİKKS, temel olarak, çeşitli radarlardan ve harici unsurlardan iz bilgilerini alarak gerçek zamanlı ortak hava resmini oluşturur. Optimum hedef-silah eşlemelerini yaparak ve silah sistemlerine gerçek zamanlı iz bilgilerinin göndererek etkin bir hava savunması icra eder. HERİKKS dağıtık mimari yapısında çalışmaktadır. Sistem hiyerarşik, otonom çalışma modlarında çalışabilmektedir.

Önemli Özellikler:

• Farklı radarlardan gelen iz bilgilerinin birleştirilerek gerçek zamanlı hava resminin oluşturulması
• İzlere teşhis verilmesi
• Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis algoritması ile optimum hedef-silah eşlemeleri
• Manuel, yarı otomatik ve otomatik hedef-silah eşlemeleri
• Silah sistemlerine hedefe yönlenme bilgilerinin iletilmesi
• Sistem birimlerinin konum, operasyonel durum ve teçhizat bilgilerinin paylaşılması
• Yöntemsel Hava Sahası Kontrol Tedbirleri ve Hava Görev Emirlerinin kullanımı
• Güvenilir TASMUS haberleşme alt yapısı
• Sayısal Haritalar üzerinde konuşlanma analizi yapma olanakları
• Eğitim amaçlı simülasyon yeteneği
• Kayıt ve tekrar oynatma yeteneği
• Harici sistemler ile entegre çalışma için sağlanan arayüzler: Link-1, Link-11B, Link-16, JREAP ve LLAPI​​

Geliştirici: ASELSAN

Kullanıcı: Türk Silahlı Kuvvetleri