Home Son Dakika ﷽ ...

﷽ Besmelenin fazileti.

Besmelenin Arapça yazilisi: ﷽

Besmelenin Türkçe yazilisi Bismillahirrahmanirrahîm.

Ilk yazilan şey Besmeledir.

Beslemenin anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..

Kul herzaman her konuda her koşulda aciliyeti itiraf etmelidir. Samet olan Rabbine siginmasidir. 

Besmele bir şifredir en buyuk duadır. 

Kur’an-ı kerim’in anahtarı Besmele-i şerife’dir.

“Bismillah, Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Bununla Allah’ın en büyük ismi arasındaki yakınlık, gözün beyazıyla siyahı arasındaki yakınlık gibidir.” (Hakim, Beyhaki)

Besmele hakkında hadisler:

“Allah-u Teâlâ’nın en büyük ismi Allah’dır. Kur’an-ı kerim’e de her isimden önce Allah ile başlandığına dikkat etmez misiniz.” (Buhârî)

“Kim Bismillah’ı gönülden inanarak okursa, onunla birlikte dağlar da tesbih getirir. Ancak ne var ki dağların bu tesbih sesi duyulmaz.” (Ebu Nuaym)

“Şeytan’ın insanlardan çalmak istediği Kur’an’dan en büyük âyet, Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.” (Beyhâki)

“İnsanların Allah kitabında en çok gaflet ettikleri âyet, Bismillâhirrahmânirrahîm’dir. Bu âyet Süleyman bin Dâvud müstesna Resulullah Aleyhisselâm’dan başka kimseye inmemiştir.” (Beyhâki)

Duâ ederken; Allah-u Teâlâ’nın adını anarak başında kemâlî edeple getirilen Besmele-i şerife kabule vesiledir.

Hadis-i şerif’te şöyle buyuruluyor:

“Başında ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ Âyet-i kerime’si bulunan bir duâ geri çevrilmez.”

“Besmele ile başlamayanın abdesti tam değildir.” (İbn-i Mâce)

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“Bismillah” öyle bir Zât’ın ismidir ki;

Allah ile, Allah’ın adı ile başlamak. “Allah” ism-i azamdır. “Celâl” sıfatıyla tecelli eder, “Rahman”dır ve “Rahim” ismi “Cemâl” sıfatıdır.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz besmelesiz başlanan her işin feyizsiz ve bereketsiz olacağını Hadis-i şerif’lerinde beyan buyurmuşlardır:

Dua:

“Allah’ım! Eûzü Besmele’nin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Fâtiha-i şerif ve İhlâs-ı şerif yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Tâhâ ve Yâsin-i şerif yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Kelâm-ı kadîm’in yüzü suyu hürmetine; ululuğun hakkı için, azâmetin hakkı için; Nur’undan Nur’unu yarattın, kâinâtı da o Nur’la donattın, o Nur’un yüzü suyu hürmetine ve o Nur’dan halkettiklerinin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Bütün peygamberlerinin, Âdem Aleyhisselâm’ın, Nuh Aleyhisselâm’ın, İbrahim Aleyhisselâm’ın, Musa Aleyhisselâm’ın, İsa Aleyhisselâm’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Ashâb-ı kehf’in ve Ashâb-ı kiram’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Şühedâ’nın, Pîrân-ı izâm’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Mübarek beldelerin, gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Seçkin meleklerin Cebrâil Aleyhisselâm’ın, Mikâil Aleyhisselâm’ın, İsrâfil Aleyhisselâm’ın, Azrâil Aleyhisselâm’ın ve diğer meleklerin yüzü suyu hürmetine;

İstemem icap ettiği halde istemesini bilmediğim, fakat senin bildiğin şeyleri ihsan ve ikram buyur! Habib’in ne istemiş ise onu istiyorum, onun yüzü suyu hürmetine bize de ihsan buyur!

Zât’ına neden sığınmışsa, ben de ondan sana sığınıyorum. Bilmediğim tehlikelerden de beni muhafaza buyur!” (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

Zihnisine Besmeleyi yerleştirin. Isinize baslamadan once Besmele ile başlayın. Besmeleyi dilinizden eksik etmeyin. 

Allah senin işinde yardım eder, bereketli kılar. Şeytandan korur. Besmeleyi çekerken kalbine bak, niyetine bak. Besmeleyi sırf ağzınla söyleme: kalbinle, ruhunla söyle. 

O besmelenin sırrını anlayan, gerçek manada dilinden eksik etmeyin kullardan olalım. 

Öyle bir Besmele çek, farkında ol. Herşey Yüce Rabbimim isteğiyle. Ancak Allah’a kul ol. Herşey Allah’a ait. O dilemeden hiç bişey olmaz. 

Halktan bişey umma, Haktan um. 

Besmele ile var olun,

Selma